Spoznaj.eu - Slovensko - Tipy na výlet
TOPlist

Info o rieke

Dĺžka toku 60,3 km
Plocha povodia 1 991,8 km²
Plocha povodia na Slovensku 1 632,5 km²
Vznik sútokom Bielej a Čiernej Oravy
Ústie do Váhu
Priemerný prietok 34,5 m³/s
Minimálny prietok 2,30 m³/s
Maximálny prietok 1 120 m³/s

Výlety v oblasti

SLOVENSKÉ RIEKY:

MAPA OBLASTI:

VYBERTE REGIÓN

Nízke Tatry Tatry Slovenský raj Pieniny Poloniny Vihorlat Zemplín Šariš Spiš Juh Horehronie, Podpoľanie Štiavnické a Kremnické vrchy Tríbeč a Vtáčnik Považský Inovec Biele Karpaty, Javorníky Malé Karpaty Podunajsko Záhorie Záhorie Kysuce Orava Malá Fatra Veľká Fatra Slovenská republika
online mapa

NAJNOVŠIE NA SPOZNAJ.EU

 • Náučný chodník Poráčska dolina

 • Náučným chodníkom Číčovské mŕtve rameno

 • Predné Solisko 2117 m n.m. zo Štrbského plesa

 • Náučný chodník Prielom Muráňa

 • Rozhľadňa na vrchu Dubová a Rajecký hrad

 • Hrebeňovka Veľkej Fatry (Ružomberok - Černová, Tlstá hora, Šiprúň, Smrekovica)

 • zobor

  Juráňová dolina

 • zobor

  Túra Nová Baňa - Žarnovica a vyhliadka Háj

 • Z Čertovice na chatu M.R.Štefánika a späť

 • Hrebeňovka Pohronského Inovca

 • Hrebeňovka Veľkej Fatry (Smrekovica, Rakytov, Ploská, Ostredok, Krížna)

 • Predná Magura 1 170 m n.m. z Partizánskej Ľupče

 • Výstup na Makytu 923 m n.m.

 • chopok

  Zádielska tiesňava a Turniansky hrad

 • chopok

  Výstup na Sivec 781 m n.m.

 • chopok

  Túra na Dumbier a Chopok

POTREBUJETE PORADIT?

Neviete kam, ako? Chcete sa dozvedieť viac o výletoch? Chcete sa poradiť pred cestou? Napíšte do diskusie, radi poradíme.

VYCHUTNAJTE SI PANORAMY

panoramy

PRIDAJTE SI NAS

KONTAKTUJTE NAS

V prípade návrhu na spoluprácu napíšte mail na admin@spoznaj.eu

NEFUNGUJE? CHYBA?

Našli ste neaktuálne informácie, chybu alebo neplatný odkaz? Napíšte nám na admin@spoznaj.eu

Orava

Orava je rieka na Orave, vzniká sútokom dvoch zdrojníc: pravostrannej Bielej Oravy a ľavostrannej Čiernej Oravy, ktorá priteká z Poľska. Na ich sútoku bola postavená Oravská priehrada. Pod priehradným múrom už tečie pod spoločným názvom Orava, prevažne juhozápadným smerom. Do Váhu ústi v nadmorskej výške 430,7 m n. m. pri obci Kraľovany.

Orava

Vodná nádrž Oravavská priehrada pod jej priehradnym múrom vzniká rieka Orava.

Geologický podklad tvoria na severe flyšové horniny, nižšie vápencové bradlá. V obale bradiel je erózna brána, v ktorej úseku Orava a Oravica sledujú množstvo drobných bradlových, vápencových tvrdošov vyčnievajúcich z miernejšieho modelovaného reliéfu a dodávajúcich tým krajine malebný ráz. (Trstená, Dlhá nad Oravou a podobne). V Oravskom Podzámku podmýva rieka malebne skalu s Oravským zámkom. Za Tvrdošínom potom tečie rieka na juhovýchod a vytvára veľké oblúky. Do Váhu ústi v prielomovej kraľovianskej doline.

Orava

Rieka Orava pri Hornej Lehote.

Najväčší prietok má rieka v marci a apríli, keď sa topí sneh, najmenší v januári a februári. Historicky najnižší prietok zaznamenali ešte pred vybudovaním priehrady – 4,8 m3/s, najväčší už po vybudovaní priehrady 19. júna 1958 – 2300 m3/s.

Orava

Rieka Orava (preteká zľava doprava a opticky vyzerá väčšia) sa vlieva do Váhu pri Kraľovanoch

Chránený areál rieka Orava: Celý tok rieky Orava bol v roku 1997 vyhlásená za chránený areál s rozlohou 4 417 463 m2 a so 4. stupňom ochrany. Predmetom ochrany je komplex zachovalých riečnych ekosystémov s funkciou biokoridoru nadregionálneho významu s bohatým druhovým zastúpením fauny a flóry a biotopov mnohých chránených, vzácnych a ohrozených druhov organizmov.

Splavnosť Oravy

Orava je splavná po celom toku od Tvrdošína až po jej vyústenie do Váhu pri Kraľovanoch. Celková dĺžka splavnej časti je 63,5 km. V odbobiach s dlhotrvajúcim suchom je však splavná v celej dĺžke len pri vypúšťaní vody z Oravskej priehrady. Koryto je široké 50 až 100 m a je značne pestré. Striedajú sa prudšie úseky s tichou, takmer stojatou hladinou. Tok má po celej dĺžke prirodzenú podobu s množstvom väčších i menších meandrov. Rieka má najväčšiu dravosť na dolnom toku od Párnice do Kraľovian. V tejto časti rieka preteká zúženým údolím medzi svahmi Malej a Veľkej Fatry a dno je pokryté balvanmi.

Aktuálny vodný stav rieky Orava na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu.

vodny stav Orava