KALENDÁR AKCIÍ 2013:

ikona

VEČER V MÚZEU
večerná prehliadka s lampášmi a posedením pri ľudovej hudbe
1.1. – 28.2. - každú stredu okrem 13.2. (prípadne štvrtok, piatok) o 16.30
1.3. – 15.3. - každú stredu (prípadne štvrtok, piatok) o 17.30
VEĽKONOČNÉ SVIATKY V MÚZEU
30.3. – 1.4.
ukážky remeselnej výroby, veľkonočné zvyky, v nedeľu folklórny program ZAHRAJME SA AKO KEDYSI
24.5. – 21.6. – každý piatok (ponuka pre školy)
vedomosti trochu inak, tvorivé dielne – hrnčiarstvo, rezbárstvo, drotárstvo, sviečkárstvo, maľba na skle a i., tradičné hry
OZVENY TRADÍCIÍ
1. 7. – 31. 8. – každú stredu o 14.00
14.00 folklórny program – scénický program o ľudových hudobných nástrojoch, domácom spracovaní ľanu a ľudovom odeve, oravské piesne a tance od 11.00 predvádzanie remeselnej výroby
REMESLÁ NA DEDINE
1. 7. – 31. 8. – každú nedeľu od 11.00 do 16.00
predvádzanie remeselného spracovania materiálov – hrnčiarstvo, rezbárstvo, tkáčstvo, drotárstvo a i.
REMESELNÁ NEDEĽA
14. 7.
sv. omša v kostole sv. Alžbety Uhorskej, program zameraný na prezentáciu tradičnej domácej výroby a remesiel, včelárske popoludnie, folklórne vystúpenia PODROHÁČSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
3. – 4. 8.
programy v múzeu: vernisáž výstavy, slávnostný sprievod súborov, tradičný oravský jarmok, furmanka, slávnostná sv. omša
PLÁTENNÁ NEDEĽA
25. 8.
ukážky spracovania ľanu a vlny, výroby plátna a ľudového odevu, folklórne vystúpenia
KONCERT GAJDOŠOV
14. 9.
koncert v rámci medzinárodného gajdošského festivalu „Gajdovačka“ SVIATOK SV. ALŽBETY
17. 11.
sv. omša a program pri príležitosti sviatku sv. Alžbety, patrónky kostola v múzeu
VIANOČNÝ VEČER
29. – 31. 12.
večerná prehliadka s lampášmi, vianočné zvyky, posedenie pri ľudovej hudbe