Spoznaj.eu - Slovensko - Tipy na výlet
TOPlist

O meste

bb
Počet obyvateľov:10640
Kraj:Banská Bystrica
Okres:Banská Štiavnica
Geomorfologický celok: Štiavnické vrchy
Rozloha: 46,36 km2
Nadmorská výška: 621 m.n.m.

Výlety v oblasti

DÔLEŽITÉ KONTAKTY:

Turistická Informačná kancelária: info tu
Aktuálne podujatia v meste: info tu
Slovenské banské múzeum: info tu
Bajkom k tajchom : info tu

MAPA OBLASTI:

VYBERTE REGIÓN

Nízke Tatry Tatry Slovenský raj Pieniny Poloniny Vihorlat Zemplín Šariš Spiš Juh Horehronie, Podpoľanie Štiavnické a Kremnické vrchy Tríbeč a Vtáčnik Považský Inovec Biele Karpaty, Javorníky Malé Karpaty Podunajsko Záhorie Záhorie Kysuce Orava Malá Fatra Veľká Fatra Slovenská republika
online mapa

NAJNOVŠIE NA SPOZNAJ.EU

 • Náučný chodník Poráčska dolina

 • Náučným chodníkom Číčovské mŕtve rameno

 • Predné Solisko 2117 m n.m. zo Štrbského plesa

 • Náučný chodník Prielom Muráňa

 • Rozhľadňa na vrchu Dubová a Rajecký hrad

 • Hrebeňovka Veľkej Fatry (Ružomberok - Černová, Tlstá hora, Šiprúň, Smrekovica)

 • zobor

  Juráňová dolina

 • zobor

  Túra Nová Baňa - Žarnovica a vyhliadka Háj

 • Z Čertovice na chatu M.R.Štefánika a späť

 • Hrebeňovka Pohronského Inovca

 • Hrebeňovka Veľkej Fatry (Smrekovica, Rakytov, Ploská, Ostredok, Krížna)

 • Predná Magura 1 170 m n.m. z Partizánskej Ľupče

 • Výstup na Makytu 923 m n.m.

 • chopok

  Zádielska tiesňava a Turniansky hrad

 • chopok

  Výstup na Sivec 781 m n.m.

 • chopok

  Túra na Dumbier a Chopok

POTREBUJETE PORADIT?

Neviete kam, ako? Chcete sa dozvedieť viac o výletoch? Chcete sa poradiť pred cestou? Napíšte do diskusie, radi poradíme.

VYCHUTNAJTE SI PANORAMY

panoramy

PRIDAJTE SI NAS

KONTAKTUJTE NAS

V prípade návrhu na spoluprácu napíšte mail na admin@spoznaj.eu

NEFUNGUJE? CHYBA?

Našli ste neaktuálne informácie, chybu alebo neplatný odkaz? Napíšte nám na admin@spoznaj.eu

Banská Štiavnica

banska štiavnica

Banská Štiavnica (nem. Schemnitz, maď. Selmecbánya) je mesto ležiace v Banskobystrickom kraji. V minulosti bola vďaka významnej ťažbe striebra známa aj ako strieborné mesto. V súčasnosti je mesto Banská Štiavnica zaradené do Svetového dedičstva UNESCO. Toto mesto sa jednoznačne oplatí navštíviť (ak ste v minulosti už tak neurobili). Ak máte málo času tak celé mesto pobeháte za nejaké dve hodinky. Ak prichádzate do Štiavnice autom oplatí sa zaparkovať na záchytných parkoviskách, ktoré sú bezplatné (napr. na Mládežníckej ul.).

banska štiavnica
banska štiavnica banska štiavnica

Námestie sa sformovalo začiatkom 16. storočia a tvorí jadro mesta. Významnú úlohu pri jeho formovaní zohrali budova radnice a kostol sv. Kataríny. Domy po stranách námestia sú honosné meštianske paláce, ktoré patrili bohatým mešťanom a banským podnikateľom.

banska štiavnica

Dominantou námestia je morový stĺp so súsoším sv. Trojice. Bol postavený na znak vďaky mesta za ústup morovej epidémie v rokoch 1710 - 1711. Pôvodný jednoduchý morový stĺp bol neskôr v r. 1759 - 1764 prestavaný podľa návrhu sochára Dionýza Stanettiho. Na podstavci sú rozmiestnené plastiky šiestich svätcov, ochrancov pred morom a patrónov baníkov: sv. Sebastian, sv. František Xaverský, sv. Barbora, sv. Rochus, sv. Katarína, sv. Jozef.

Starý zámok

banska štiavnica starý zámok

Na výbežku Paradajzu postavili obyvatelia mesta už v 13. storočí kostol P. Márie, okolo ktorého bol cintorín. Kostol bol postavený ako trojloďová bazilika so štvorcovým presbytériom na konci hlavnej lode. Na opačnej strane lode, v jej pôdoryse stála veža. V 15. storočí bol kostol a cintorín obohnaný múrom. Na prelome 15. a 16. storočia bola stavba prestavaná na gotický halový chrám. V 40. rokoch 16. storočia bol prestavaný na protitureckú pevnosť. Klenba nad hlavnou loďou bola zbúraná, čím vzniklo nádvorie. Z pôvodnej románskej stavby sú zachované obvodové múry pôvodného kostola, severný a južný múr presbytéria, sakristie, uhlové pilier, veže, kamenné ostenia na 1. poschodí. Gotickú prestavbu pripomínajú oporné piliere, rímse, točité schodište a konzoly. O stavebných úpravách v 16. storočí svedčia renesančné portály na 1. poschodí a pôvodné pomaľovanie v tzv. rytierskej sále.

banska štiavnica starý zámok

V komplexe Starého zámku sa nachádza kaplnka sv. Michala - románska rotundová budova zložená z dvoch častí. Nadzemná časť, samotná kaplnka sa nazývala karnárium. Pochovávali sa odtiaľ telá zomrelých. Podzemná časť sa nazývala ossarium - kostnica. Do nej sa vkladali nezotleté kosti vybrané pri kopaní nových hrobov. Kaplnka mala polkruhovú apsidu a drevenú povalu.

banska štiavnica starý zámok

Zvyšky fresiek pochádzajú zo 14. storočia.Vpravo od hlavného vchodu je hradná veža, pôvodne gotická s podjazdom, ktorým sa vchádzalo do zámku. Teraz má barokový vzhľad, ktorý dostala pri prestavbe na zvonovú vežu v r. 1777. Vo veži sú tri zvony. Bašta nazývaná „Himmelreich" pochádza zo 14. storočia. Používala sa ako väznica a mučiareň.

Otváracie hodiny Starý zámok:
január-apríl: Ut-So 8.00 - 16.00
máj-september: Po-Ne 9.00 - 18.00
október-november: Ut-So 8.00 - 16.00
december: Ut-Ne 8.00 - 16.00

Nový Zámok

banska štiavnica nový zámok

V rámci opevňovania mesta proti Turkom postavili v rokoch 1564 - 1571 na vrchole kopca v blízkosti cesty na Vindšachtu mohutnú hranolovitú stavbu. Pevnosť bola neskôr prestavovaná, takže dnes má štyri poschodia s nárožnými baštami a strieľňami. Budova mala brániť mesto pred prípadným vpádom Turkov od Levíc a Pukanca.

banska štiavnica nový zámok

Bola súčasťou signalizačného systému, ktorý podával správy o pohybe nepriateľa od Pukanca po Ľubietovú. Je nazývaný i Panenským zámkom, v súvislosti s pomenovaním kopca, na ktorom je postavený („Frauenberg"). Okolo zámku bolo až do roku 1848 rozmiestnených 21 diel. Až do 18. storočia sa tu uschovával pušný prach pre banskoštiavnické baníctvo. Celý článok TU.

Štiavnicka kalvária

Ide o komplex sakrálnych stavieb na kopci nazývanom „Scharfenberg". Stavba sa vykonávala od 14. septembra 1751. stavba Kalvárie stála 27 245 zlatých, väčšinou z darov štiavnických rodín a ťažiarov.

banska štiavnica kalvária
Celý komplex pozostáva zo štyroch častí - z troch úvodných kaplniek, piatich väčších stavieb a kríža, situovaných v osi celej kompozície zo siedmych staníc, postavených pri chodníku na ľavej strane od osi a zo siedmych staníc, postavených pri chodníku napravo od osi. Stanice majú tvar kaplniek s polkruhovo ukončeným obzorom. V plytkom obzore sa nachádza reliéf. Prvé tri znázorňujú odchod Ježišov na verejnú činnosť, pokúšanie od diabla a umývanie nôh. Prvou stavbou v osi Kalvárie je dolný kostol. Jeho súčasťou je kaplnka, dve veže a oltáre v ich prízemí. Na jednej strane medzi kaplnkou a vežou je sakristia, na druhej strane byt strážcu Kalvárie. Kríž na kamennom podstavci stojí na svahu nad dolným kostolom.

Banícka história

banska štiavnica bane

V meste Banská Štiavnica a jej okolí sa zachovali viaceré pamiatky na dobu ťažby drahých kovov. Od prvej známky povrchovej ťažby za čias Keltov až po neďalekú minulosť ťažby polymetalických rúd s obsahom olova, zinku, medi, striebra a zlata.

Pamätníkmi uplynulých období sú zachované objekty - štôlne, šachty, ťažné veže, haldy, tajchy, priemyselné a účelové objekty suúvisiace s baníctvom. Medzi najvýznamnejšie technické pamiatky sa zaraďuje 33 štôlní a šácht, 5 dobývok, 24 vodných nádrží - tajchov a 8 iných banských objektov. Bane, ktoré sú sprístupnené verejnosti a prístupné turistom v meste Banská Štiavnica:

Šachta Ondrej a štôlňa Bartolomej Šachta Ondrej leží v doline tiahnucej sa od bývalej tabakovej továrne k vodnej nádrži Klinger. Nachádza sa 656 m n.m. a je hlboká 433 m. Východne od šachty Ondrej je ústie štôlne Bartolomej. Dnes je štôlňa hlavným dopravným, vetracím a odvodňovacím banským dielom podzemného skanzenu. Prehliadková trasa zahŕňa banské diela zo 17.-19.stor. a staré banské nástroje a zariadenia. Najcennejším exponátom je podzemný konský ťažný gápeľ z 2.pol. 19.stor., jediné zachránené zariadenie svojho druhu na Slovensku. Expozícia Banského múzea v prírode okrem fárania do bane a jej prehliadky ponúka aj zaujímavú povrchovú expozíciu histórie baníctva na Slovensku.

banska štiavnica glazenberg

Dedičná štôlňa Glanzenberg Ústie štôlne sa nachádza priamo v meste pri cestnej komunikácii na ulici Kammerhofská. Štôlňa prebieha pozdĺž komunikácie v pomerne malej hĺbke pod povrchom. Preslávili ju návštevy viacerých panovníkov a významných osobností, na počesť ktorých boli v štôlni osadené pamätné tabule. Zaujímavosťou štôlne sú do kameňa vytesané cisárske schody.

Štôlňa Michal Štôlňu Michal založili na žile Špitaler. Na nádvorí budovy Berggericht na námestí Sv. Trojice, kde sídli Informačné centrum Banská Štiavnica je návštevníkom sprístupnená jej 75 m dlhá časť.

Tajchy

banska štiavnica tajchy

V priebehu 17. a 18. storočia keď bolo potrebné dobývať hlbšie položené ložiská a nepostačovala ľudská a zvieracia sila na pohon čerpacích a ťažobných zariadení sa ako jediná možná alternatíva energetiského pohonu ukázala voda. V prírodných podmienkach okolia Banskej Štiavnice nebol postačujúci zdroj vodnej energie a tak tu vytvorili sústavu umelých vodných nádrží, tajchov, v ktorých s akumulovala voda z atmosferických zrážok a následne sa jej energetický potenciál využíval na pohon banských a úpravárenských zariadení. Prvé snahy o výstavbu umelých vodných nádrží boli už na začiatku 16. stor. avšak až v 1.polovici 18.stor. došlo k ich rozsiahlej výstavbe a k vytvoreniu dômyselného banského vodohospodárskeho systému, ktorý nielenže zachránil banskoštiavnické baníctvo, ale súčasne znamenal, že na jeho enrgetickej základni sa vyvinula banská čerpacia technika, ktorá bola vzorom aj pre iné banské revíry na svete.

Banské múzeum v prírode

Banské múzeum v prírode je umiestnené západne od centra mesta cca 1 km v smere na Levice. Rozkladá sa v malebnom údolí pod tajchom Klinger na rozhraní mesta a divočiny .

banske muzeum

Už 40 rokov poskytuje návštevníkom jedinečný zážitok z prehliadky originálnych banských priestorov. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. -teho storočia.

Najvzácnejší exponát V podzemnej expozícii je to jednoznačne Gápel na konský pohon , ktorý je jediný takýto stroj– motor od banského výťahu, ktorý sa na Slovensku zachoval. Povrchovej expozícii svojím významom jednoznačne kraľuje Kachelmanov vodnostĺpcový ťažný stroj premiestnený zo šachty Lill v Hodruši. Je to pamätník slávnej éry vodnostĺpcových strojov, ktoré v 18-nástom storočí zachránili banskoštiavnické baníctvo od zániku a stáli na čele technického pokroku v celosvetovom meradle.

banske muzeum

Odporúčame Čakanie na vstup do podzemnej expozície si môžete spríjemniť prehliadkou povrchovej expozície. Obzvlášť atraktívna je Geologická náučná expozícia, ktorá na malej ploche prezentuje geologický vývoj Slovenska. Na geologickej mape a sedemdesiatich stanovištiach môžete vyhľadať horniny pochádzajúce z vášho rodiska. Sú tu sústredené jedinečné technické banícke pamiatky banskoštiavnického regiónu.

Extra zážitok Prehliadku podzemia absolvujete vystrojený prilbou, plášťom a lampou, čo je jedinečný zážitok, ktorého fotografie by nemali chýbať v žiadnom fotoalbume cestovateľa.

Tipy na výlet v okolí mesta

Turisti, ktorí sa rozhodnú v regióne zotrvať dlhšie než na jeden deň určite neoľutujú, pretože sú to dobre podmienky na cykloturistiku. Cyklistike v regióne sa venuje stránka www.bajkomktajchom.sk. Neďaleko mesta sa nachádza barokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý bol postavený na mieste menšieho opevneného hradu v Sv.Antone. Kaštieľ slúži ako múzeum od roku 1962, v súčasnosti sa v ňom nachádza umelecko-historická a poľovnícka expozícia.